Organizatorzy

 

 

 

Teatr Wybrzeże jest obecnie jednym z najbardziej znanych i cenionych miejsc na teatralnej mapie Polski. Rocznie odwiedza nas ponad 100 tysięcy widzów. Nasze spektakle goszczą na najważniejszych festiwalach w Polsce, m.in. na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych, Boskiej Komedii, Festiwalu Prapremier. Zespół artystyczny Teatru Wybrzeże jest laureatem najbardziej prestiżowych polskich nagród teatralnych m.in. Nagrody im. Swinarskiego (dla Grzegorza Wiśniewskiego za ZMIERZCH BOGÓW), nagród i wyróżnień na Ogólnopolskim Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej i Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Od 2006 roku dyrektorem Teatru Wybrzeże jest Adam Orzechowski.

 

logo pomysłodalnia białe-03

 

Fundacja Pomysłodalnia działa formalnie od 2013 roku, ale tworzą ją aktywiści czynni kulturalnie i obywatelsko od wielu lat. Działania Fundacji odbywają się głównie poza nią – w teatrach instytucjonalnych, domach kultury, szkołach. Fundacja jako producent spektakli teatralnych jeździ po kraju i za granicę, prezentując poszczególne tytuły. Działania fundacji to przede wszystkim szeroko pojęta kultura, edukacja, a także działania społeczne.

Od 2013 roku nieprzerwanie fundacja prowadzi monitoring, promocję i archiwizację kultury w województwie pomorskim, prowadząc wortal teatralny Pomorze Kultury (pomorzekultury.pl), skupiając się na teatrze i filmie. Od 2017 stworzyliśmy nowy moduł w ramach tego wortalu – Pomorze czyta, obejmując zagadnienia literackie i czytelnicze w województwie.

Od 2013 formalnie, wcześniej w innej strukturze, fundacja prowadziła do 2017 roku przez siedem sezonów projekt „Śpiewający aktorzy”, który integrował artystów pomorskich scen we wspólnym działaniu – charytatywnej pomocy na rzecz WOŚP (koncert.pomyslodalnia.pl).

Od 2013 nieprzerwanie fundacja prowadzi działania dla dzieci i młodzieży proponując wakacyjne warsztaty Rozkręć s-i-ę w różnych wariantach: aktorsko-muzyczno-taneczno-plastyczno-dziennikarsko-scenograficzne, zatrudniając zawodowych artystów i freelanserów)

Od 2013 do dzisiaj fundacja wyprodukowała osiem spektakli, w tym muzyczne („This is not a love song, czyli miłość ci wszystko wypaczy”, „Być jak Charlie Chaplin”, „Prawdziwa historia śmiechu”, „Baczyński. Apokalipsa”, „Bigbit. Performing lecture and music”) i zaangażowane („Ostatnia wieczerza”, „Perfumeria Lady Makbet”, „Osiem scen z życia kobiety”). Do 2016 w ramach działań fundacji prowadzony był chór kobiet Chórraa.

Od 2014 roku, początkowo wspólnie z Fundacją Teatru BOTO, obecnie samodzielnie, Pomysłodalnia  prowadzi działania w ramach projektu „Teatr na nowe czasy” (rezydencje, premiery, warsztaty, pokazy filmowe, debaty, interwencje – teatry zaangażowane i offowe; teatrnanoweczasy.pl). Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego modelu edukacji kulturalnej skierowanej do młodzieży licealnej oraz nauczycieli i studentów, otwartego także dla innych grup wiekowych oraz odbiorców i aktywistów teatralnych. Projekt w obecnej formie obejmuje: warsztaty mistrzowskie, prezentacje spektakli teatralnych, wystawy, pokazy filmowe, otwarte debaty z udziałem praktyków i teoretyków teatru z kraju oraz lokalnego środowiska krytycznego i artystycznego.

Projekt wzbogacają materiały kontekstowe i rejestracja wydarzeń, dzięki czemu będą one żyć dłużej i będą mogły służyć innym. Wszechstronne przygotowanie do świadomego odbioru wydarzeń na styku teatru offowego i teatru głównego nurtu oraz podjęcie dyskusji na temat kondycji polskiego i lokalnego offu, powinno procentować. Beneficjenci projektu są wyposażani w praktyczne umiejętności, które pozwalają im dekodować język współczesnego teatru. Mogą poznać twórców oraz krytyków z kraju i środowiska lokalnego, nauczyć się poznawać, rozumieć, oceniać. Osobnym zagadnieniem jest stworzenie trwałej przestrzeni do dialogu, miejsca wymiany idei.

Od 2014, przez dwa sezony, Fundacja prowadziła projekt „Bliżej teatru”, prezentując ważne tytuły teatru offowego w ramach edukacji nieformalnej dla licealistów i nauczycieli (bt.pomyslodalnia.pl).

Najbardziej prestiżowym działaniem fundacji jest doprowadzenie do Kongresu Kultury Pomorskiej z finałem w kwietniu 2017 roku ( z udziałem szefów instytucji, organizacji pozarządowych, mediów, artystów i in. reprezentujących całe województwo) . W ramach działań przygotowujących Fundacja przeprowadziła w latach 2015-2017 – 30 debat w różnych miejscach w województwie pomorskim (wszystko na temat debat i kongresu: kongres.pomorzekultury.pl). W ramach działań fundacja przygotowała interaktywną Mapę kultury pomorskiej, która jest stale uzupełniana. Dzięki staraniom fundacji doszło do podpisania deklaracji Kongresu Kultury Pomorskiej.

Wśród wielu działań towarzyszących przygotowaniu Kongresu Fundacja zrealizowała m.in. następujące badania, ekspertyzy i opracowania: „Mapę kultury pomorskiej”, ankietę „Kultura na Pomorzu” (rozesłaną do 127 gmin i 16 powiatów woj. pomorskiego), badania: „Kultura Pomorza – różnorodność i aktywność”, „Aktywność i preferencje kulturalne ludzi kultury”, „Finansowanie kultury w województwie pomorskim”. Decyzje kulturalne w województwie pomorskim”.

Do strategicznych działań fundacji należą starania o powołanie Obywatelskiej Rady Kultury przy marszałku, wypracowanie strategii pomocy offowi na Pomorzu poprzez działania systemowe, a także powołanie do życia domu offu.

 

Inne:

Najważniejsze osiągnięcie: doprowadzenie do Kongresu Kultury Pomorskiej jako organizator przy współpracy międzysektorowej.

W roku 2015 fundacja otrzymała nagrodę specjalną od ministra kultury przyznawaną w ramach „Bursztynowego mieczyka” za całokształt działań kulturalnych w województwie pomorskim.

Spektakl „This is not a love song, czyli miłość ci wszystko wypaczy” wszedł do repertuaru Teatru Muzycznego w Gdyni. Spektakl był premierowany we Wrocławiu w ramach PPA.

Spektakl „Być jak Charlie Chaplin” zdobył nagrodę „Strzała Północy” w Koszalinie, nagrodę na Olsztyńskich Spotkaniach Teatralnych, nagrodę na Festiwalu Teatrów Niewielkich.

Spektakl „Ostatnia wieczerza” powstał dzięki konkursowi OFF: premiery/prezentacje Teatru Ósmego Dnia, w Poznaniu odbyła się jego premiera. W spektaklu wykorzystano lokalnych artystów i działaczy – performerów, muzyków i freeganów.

Celami Fundacji są:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działalności kulturalnej, edukacyjnej,  wydawniczej, promocyjnej, społecznej i pomocowej samodzielnie lub we współpracy i na rzecz innych organizacji, instytucji, firm, środowisk, osób fizycznych
  •  inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
  • inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz osób i grup defaworyzowanych społecznie
  • aktywność w dziedzinie ekologii
  • podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej,
  • działalność na rzecz społeczności lokalnych