O koncercie

e2011

Śpiewający aktorzy

Zaprosiliśmy do udziału w koncercie artystów reprezentujących wszystkie sceny teatralne w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Spotkaliśmy się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Wystąpią więc charytatywnie soliści Państwowej Opery Bałtyckiej, aktorzy Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Miejskiego w Gdyni, aktorka Teatru Miniatura w Gdańsku Wrzeszczu z zespołem, Poghanky czyli kobiecy zespół śpiewaczy pod kierownictwem Jacka Ozimka reprezentujący sopocką Scenę Off de Bicz oraz aktorka Teatru Wybrzeże z zespołem. Swoją muzyczną pomoc artystom zaoferował Tomasz Przyborowicz z zespołem.

Idea koncertu to wsparcie skutecznych działań Jurka Owsiaka, który po raz dziewiętnasty „rozpętał” wielką orkiestrę, aby pomóc małym dzieciom, których zdrowie zależy od specjalistycznego sprzętu medycznego. Mamy nadzieję, że muzyczne olśnienia na Scenie Kameralnej w Sopocie przyspieszą bicie każdego serduszka, któremu bliski jest los chorych dzieci. Artyści, znajdując czas na próby i koncert już pokazali, co w życiu jest ważne – wzajemne wspieranie się, bezinteresowność i aktywność zawodowa na różnych polach. Dzięki koncertowi chcemy również zintegrować artystyczne środowisko teatralne w Trójmieście. Wszyscy wykonawcy na jednej, nowoczesnej scenie, prezentujący najpiękniejsze utwory z różnych spektakli oraz własne, autorskie i nagradzane. Zobaczymy więc naszych lokalnych artystów w odsłonie niezwykle uroczystej i muzycznie dopracowanej.
Koncert będzie okazją do zapoznania się z różnymi rodzajami muzyki, od poezji śpiewanej, pieśni operowych, utworów gospel i musicalowych, archaicznych pieśni ukraińskich, portugalskich pieśni fado po aranżacje jazzowe i rockowe. Aktywnymi uczestnikami koncertu będą również aktorzy zapowiadający swoich śpiewających kolegów i ich utwory. Odbędzie się loteria fantowa. Zapraszamy zatem na wyjątkowe wydarzenie charytatywne, dające niebanalne spojrzenie na trójmiejskich artystów.
Koncert nie odbyłby się, gdyby nie pełna akceptacja i dobra wola dyrektora Teatru Wybrzeże, Adama Orzechowskiego, użyczającego Scenę Kameralną w Sopocie, ludzi i sprzęt.