Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis

15327445_1609353202412050_709539468655180109_n

 

„Sopocki Teatr Muzyczny 2017„ –  to projekt edukacyjno-kulturalny realizowany przez Fundację w 2017 roku w Teatrze na Plaży. Projekt zakłada prowadzenie warsztatów teatralno- muzycznych, którym celem jest podniesienie kultury muzycznej i teatralnej wśród dzieci z Sopotu oraz całego trójmiasta, rozwój edukacyjny kulturalny i muzyczny w zakresie obcowania ze sztuką na żywo, edukacja w zakresie tworzenia teatru: dykcja, rytmika, umuzykalnienie, aktorstwo, scenografia, reżyseria, tworzenie aranżacji muzycznej, choreografia, kostiumologia i wszelkie formy sztuki artystycznej z zakresu sztuki wizualnej.

Przyjęty przez Sopocki teatr Muzyczny system integracyjny pozwala by projekt skierowany był także do dzieci z lekkim, umiarkowanym upośledzeniem umysłowym lub fizycznym.

Nasze Cele to:

1. Rozwijanie zdolności muzycznych i artystycznych dzieci i młodzieży;

2. Nauczanie dzieci tworzenia teatru, gry aktorskiej, śpiewu w zespołach wokalnych, gry na instrumentach w zespołach wokalnych i instrumentalnych, ogólne umuzykalnienie i uwrażliwienie na wszelkie zjawiska muzyczne i artystyczne;

3. Wyzwalanie w dzieciach i młodzieży ekspresji twórczej i odtwórczej;

4. Przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki

5. Aktywne oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury;

6. Przygotowanie do działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym.

7. Wspieranie i promocja działań kreatywnych i dzieci i młodzieży.

8. Wspieranie i promocja działań w przestrzeni miejskiej oraz integracja i aktywizacja młodej społeczności lokalnej.

9. Ochrona i promocja dóbr kultury i tradycji.

10. Poszukiwanie, tworzenie i realizowanie nowatorskich projektów artystycznych i społecznych.

11. Działalność naukowa i edukacyjna w zakresie kultury i sztuki.