I. Edycja

Pierwsza edycja koncertu Śpiewający aktorzy odbyła się w 2011 roku.