Michał Sienkiewicz

6-3

Urodzony w Krakowie. Pochodzący z rodziny „tych” Sienkiewiczów. Od najmłodszych lat zaznajomiony ze sceną gdyż jego matka jest wieloletnią aktorką Teatru Groteska. Jego zainteresowania więc zawsze krążyły wokół  artystycznych dziedzin: ukończona szkoła muzyczna I stopnia, zdobycie wielu nagród indywidualnie oraz grupowo na przeglądach teatralnych młodzieży, konkursy recytatorskie etc. Obecnie student IV roku SWA im. Danuty Baduszkowej Gdyni. Bierze czynny udział w spektaklach Teatru Muzycznego takich jak „Piotruś Pan”, „Grease”, „Skrzypek na dachu”.